Leievilkår-priser

 

 

LEIEVILKÅR

 

Leiepriser - beregning

Leietiden løper fra og med den dag at utstyret hentes og til og med den dag utstyret leveres tilbake.

Normalt levering på morgenen og innlevering på kvelden, alt annet avtales på forhånd.

Utstyret leveres med full tank og skal være rengjort og fyllt opp ved innlevering

2 takts olje til snøscooteren er inklusive i leien, dvs. leietakeren trenger ikke fylle opp.

 

Priser:

- Minigraver 2,7t. m/henger dag 1: 1500kr / dag 2-7: 1250kr.

- Minigraver 1,8t. m/henger dag 1: 1250kr / dag 2-7: 1000kr.

- Tilhengerlift 18 meter dag 1: 1250kr / dag 2-7: 1000kr.

- Beltelift 15 meter m/henger dag 1: 1250kr / dag 2-7: 1000kr.

- Snøscooter Arctic cat Bearcat 570 m/henger dag 1: 1250kr / dag 2-7: 1000kr.

- Snøscooter Arctic cat M6-M8 m/henger dag 1-2: 1250kr / dag 3-7: 1000kr.

- ATV m/henger dag 1: 1000kr / dag 2-7: 800kr.

- Stillashenger 1uke: 2000kr / 2 uker: 3500kr

3 uker: 4750kr. / 4 uker: 6000kr.

- Biltransporthenger/maskinhenger dag 1: 650kr. / dag 2-7: 350kr.

- Kapellhenger dag 1: 500kr. / dag 2-7: 350kr.

- Stubbefres m/henger dag 1: 700kr.

- Hoppetusse 170kg. dag 1: 500kr. / dag 2-7: 300kr.

- Mindre verktøy/utstyr Spør om pris.

 

Ved lengre tids leie - spør om pris.

Alle prisene er inklusiv moms og kasko/personskade forsikring for utleie.

 

Leietakerens ansvar

Leietakeren er ansvarlig for utstyret når det forlater utleiers lager og til det er tilbake på lageret igjen. Leietaker forplikter seg videre til å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til normal praksis (smøring og sjekk av olje osv.). Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, og skader utover normal slitasje belastes leietaker.

 

Utleierens ansvar

Utleier er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noe tilfelle ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes på grunn av evt. driftsstans på utstyret.

 

Forsikring

Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke. Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade forvoldt ved grov uaktsomhet, - skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer - skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av vann, olje, frostvæske etc. Egenandelen på 7500kr dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skaden under egenandelens beløp dekkes dette av leietaker.

Betalingsbetingelser

Leien betales/faktureres etter gjeldende prisliste.

Vi tar kort.

 

Kontrakt

Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten undertegnes av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet.

 

Frakt

Evt. frakt avtales i hvert enkelt tilfelle og vil bli belastet leietakeren.

 

Fremleie

Leietaker kan ikke fremleie eller overføre sine rettigheter etter denne avtale til andre og heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse etc.) av utstyret.

 

Oppsigelse av leieavtale

Utleier forbeholder seg retten til å si opp leieavtalen hvis utstyret ikke blir behandlet tilfredsstillende eller leien ikke blir betalt innen forfall.

 

Service, vedlikehold etc.

Service og nødvendig vedlikehold av maskinene utføres av Grong Minimaskin (dersom ikke annet er avtalt) Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker.

 

Copyright © All Rights Reserved